EV ZİYARETLERİNİN, TAŞRADA ANAOKULU EĞİTİMİ GÖREN ÇOCUKLARIN AİLELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


EV ZİYARETLERİ:

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılımı çalışmalarından biriside; ev ziyaretleridir.

EV ZİYARETLERİNİN ÖNEMİ:

Ev ziyaretlerinin okul öncesi dönemde aile katılımı süreci içerisinde önemli bir yeri vardır.

Ev ziyaretleri çocuğu ve aileyi tanımak için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir.

ARAŞTIRMANIN AMACI:

Bu araştırmada, ev ziyaretlerinin taşrada anaokuluna devam eden öğrencilerin aileleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.

GİRİŞ:

Öncelikli olarak taşrada yaşayan ailelerin profilini ve ev ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini inceleyecek olursak;

AİLELER:

 • Çocuklarıyla olumlu bir iletişim kurmaktadır.
 • Ailelerin % 40 çiftçi, % 60 ise devlet memuru veya işçidir.
 • Aileler genelde büyükleri ile birlikte (dede-nine), tek katlı, 2-3 odalı ve sobalı evlerde yaşamaktadır.
 • Ailelerin % 100’ü anaokulunda gerçekleştirilecek olan aile katılım etkinliklerinde yer almak istemektedir.
 • Ailelerin % 100’ü yapılan ev ziyaretinden memnun kalmıştır.

SONUÇ:

*  Ev ziyaretleri ile,

1.Öğretmen:

 • Aileleri, ailelerin yaşam alanlarını ve değerlerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulmuştur.
 • Ailelerin çocuğuna karşı tutum ve davranışlarını yakından gözlemlemiştir.
 • Ailelerin çocuğu ve anaokulu ile ilgili beklentilerini net bir biçimde dinleme fırsatı bulmuştur.
 • Sınıfta sorunlu olan çocuğun, sorununun nedeninin kaynağını ev ortamında gözlemleyebilmiştir. (dede-nine, şımarıklık faktörü, parmak emme, tırnak yeme gibi)

2. Aileler:

 • Öğretmen ile daha yakından konuşma fırsatı bulup, öğretmene duygu, düşünce ve sıkıntılarını rahatlıkla ve açık bir şekilde ifade edebilmiştir.
 • Öğretmen tarafından çocuklarının eğitimine değer verildiğini fark etmiştir.
 • Ailelerin (özellikle babaların) çocuklarının eğitimine ilgisi artmıştır.
 • Öğretmenin eve gelmesinden hem aile hem çocuk ziyaret sonrası mutlu olmuştur.

ÖNERİLER:

Okul Öncesi Öğretmenleri:

 • Ev ziyaretleri için planlı ve programlı çalışmalar yapmalı,
 • Her çocuğun ailesini mutlaka evinde ziyaret etmeli, çocuğun ve ailenin davranışlarını ev ortamında mutlaka gözlemlemeli,
 • Planladığı ev ziyaretlerinde mutlaka çocuk ile ilgilenen aile fertlerinin hepsinin bir arada bulunmasını sağlamalı, her ferdin görüşünü almalı,
 • Ev ziyaretlerini planlarken ailelerin kültürel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı,
 • Ev ziyaretini uzun tutmamalı,
 • Ev ziyareti çalışmalarının daha etkili, kalıcı ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.

Not: Bu yaz ı aynı zamanda 15.05.2010 tarihinde İgeder’in düzenlediği okul öncesi öğretmenleri zirvesinde katılımcılara sunum olarak tebliğ edilmiştir.


Muhammed Ali ÖZDOĞAN

EĞİTİMCİ

Leave a Reply