4+4+4’ün kazananı imam hatipler, kaybedeni okul öncesi eğitim

  • 05 Mayıs 2015
  • 1.002 kez görüntülendi.
4+4+4’ün kazananı imam hatipler, kaybedeni okul öncesi eğitim

4+4+4’ün kazananı imam hatipler, kaybedeni okul öncesi eğitim

Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı 2014-2015 Örgün Eğitim İstatistiklerini “4+4+4 eğitim sisteminde büyük bir yıkım yaratmıştır” diye değerlendirdi. Sendika, 4+4+4 eğitim sistemiyle çocuk işçiliğinin önünün açıldığını, okul öncesi eğitimin de gözden çıkarıldığını açıkladı.

İstatistikler, 4+4+4 modelinin kazananın imam hatipler olduğunu gösteriyor. Buna göre, Türkiye genelinde imam hatip ortaokulu sayısı bir yılda 1361’den 1597’ye, imam hatip lisesi sayısı ise 854’ten 1017’ye çıktı. İmam hatip lisesi öğrenci sayısı 546.000, imam hatip ortaokulu öğrenci sayısı ise 385.000 oldu. Geçen yıla göre ortaokul ve lise ile birlikte imam hatipli sayısı yaklaşık 658.000’den yaklaşık 932.000’e yükseldi. Buna karşın 4+4+4 uygulamasından önce 2011-2012 eğitim öğretim yılında 28.625 olan okul öncesi eğitim veren okul sayısı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 26.972’ye düştü, öğrenci sayısı ise 1.169.556’dan 1.156.661’e geriledi.

sınıf, öğrenci

Eğitim İş Sendikası’nın MEB’in örgün eğitim istatistiklerini değerlendirdiği raporu şöyle:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Zorunlu ilköğretime başlama yaşının bir yıl erkene alınması, okulöncesi eğitimin zorunlu eğitimin dışına çıkarılması çocuğun gelişim ve eğitimine ilişkin olumsuz sonuçlarını kısa sürede ortaya çıkarmıştır.

2011-2012 eğitim öğretim yılında, 5 yaş grubunda okulöncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 65,69 iken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 39,72’ye düşmüş, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çekilmesi nedeniyle bir önceki yıla göre çok az bir artışla 42,54’e çıkmıştır. Bu yıl ise 5 yaş grubu çocukların yüzde 53,78’i okul öncesi eğitim almaktadır.

MEB’in 2010-2014 Stratejik Planı’nda hedef, “Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar yüzde 70’in üstüne çıkarmak” şeklinde belirlenmesine rağmen, okulöncesi eğitimde okullaşma oranı, 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte gerilemiştir.

Okul öncesi eğitimde, okul öncesi çağdaki öğrencilerin zorla ilkokula kaydedilmesi nedeniyle okul ve öğrenci ve öğretmen sayılarında da azalma meydana gelmiştir. 4+4+4 uygulamasından önce 2011-2012 eğitim öğretim yılında 28.625 olan okul öncesi eğitim veren okul sayısı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 26.972’ye düşmüş, öğrenci sayısı ise 1.169.556’dan 1.156.661’e gerilemiştir.

OKULLAŞMA ORANI DÜŞTÜ

Eğitimin temel sorunlarından biri olan okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktadır. İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99,57, ortaokullarda yüzde 94,52 iken, bu yıl bu oranlar ilkokullarda yüzde 96,3’e, ortaokullarda yüzde 94.35’e düşmüştür. Geçtiğimiz yıl yüzde 99,61 olarak gerçekleşen kız çocuklarının okullaşma oranı ise bu yıl yüzde 96,57’ye gerilemiştir.

DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YÜKSEK

MEB’in istatistikleri, derslik başına düşen öğrenci sayısının geçen yıllara göre az da olsa düşmekle birlikte, özellikle göç alan illerde hala ortalamanın üstünde kalabalık sınıflar bulunduğunu ortaya koymuştur. Resmi okullara baktığımızda, ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 23, ortaokullarda 34, liselerde ise 30’dur.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN ÖNÜ AÇILDI

MEB istatistikleri, son yıllarda sermayenin kalifiye ve ucuz işgücü ihtiyacına bağlı olarak meslek liselerinin sayısında da artış olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye genelindeki toplam 9.061 lisenin yarısından fazlası yani 5.106’sı mesleki ve teknik lisedir. Özel meslek lisesi sayısı ise 429’a çıkarken, geçen yıl bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 56 bin 53’ten bu yıl verilen teşviklerle 75.890’a yükselmiştir.

Bu okullarda okuyan öğrenciler daha öğrencilik yıllarından itibaren düşük ücretle işçi olarak çalıştırılmaktadır. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganıyla sermayenin resmi kurumlarla düzenlediği kampanyalar, özel meslek lisesi açacak iş adamlarına öğrenci başına 5.000 lira teşvik verilmesi bütün bunlar ucuz, nitelikli çocuk işçiler yaratmak içindir.

Eğitim sistemi sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirildi.

MEB istatistiklerine göre ülke genelinde, 59.509 okul bulunuyor. 4+4+4 düzenlemesi öncesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 4.664 özel okulda 535.788 öğrenci eğitim görürken, geçtiğimiz yıl 6.710 özel okulda, 698.912 öğrenci eğitim görmüştür. Bu yıl ise 7.474 özel okulda 823.515 öğrenci eğitim görmektedir.

Özel okulların sayısı, geçen yıla göre yüzde 11,38 oranında, 2011-2012 eğitim öğretim yılına göre de yüzde 60,2 oranında artmıştır. Ortaya çıkan tablo, AKP hükümetinin eğitim sistemini sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda nasıl şekillendirdiğini ve eğitim sistemindeki ayrışmayı gözler önüne sermektedir. MEB’in istatistikleri, özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyen AKP’nin eğitimi kamusal bir hizmet olmaktan çıkarma amacını ortaya koymaktadır.

İMAM HATİP SAYISINDA PATLAMA

4+4+4 düzenlemesiyle, yeniden ortaokul olarak düzenlenen ikinci 4 yıllık eğitimle mesleki yönlendirmeyi erken yaşa çekme gerekçe olarak sunulmuştu. Ancak üç yıllık uygulamadan da anlaşıldığı gibi hükümetin amacı mesleki yönlendirme değil bütün okulları imam hatip okullarına dönüştürmektir.

İmam hatip ortaokullarının yeniden açılması ve birçok genel lisenin imam hatip lisesine dönüştürülmesiyle, imam hatip okullarında inanılmaz bir artış yaşanmıştır.

MEB’in istatistiklerine göre Türkiye genelinde imam hatip ortaokulu sayısı bir yılda 1361’den 1597’ye, imam hatip lisesi sayısı ise 854’ten 1017’ye çıktı. İmam hatip lisesi öğrenci sayısı 546.000, imam hatip ortaokulu öğrenci sayısı ise 385.000 oldu. Geçen yıla göre ortaokul ve lise ile birlikte imam hatipli sayısı yaklaşık 658.000’den yaklaşık 932.000’e yükseldi.

Yine imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmen sayısı 11.408’den 17.325’e, derslik sayısı ise 7.134’ten 10.385’e çıkmıştır.

İmam hatip ortaokullarında 22 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Derslik ve öğretmen ihtiyacının hat safhaya ulaştığı ülkemizde imam hatiplerin öğretmen kadrosu bakımından avantajlı olması dikkat çekicidir.

ORTA ÖĞRETİMDE AÇIK LİSEYE YÖNELDİ

AKP hükümeti tarafından 4+4+4 düzenlemesi “zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması” girişimi olarak sunuldu. Oysa MEB’in 2014-2015 istatistikleri ortaöğretim çağındaki çocukların örgün eğitimden koparak açık liseye yönlendiğini ortaya koymuştur. İstatistiklere göre, mesleki açıköğretim lisesi de dahil olmak üzere açıköğretim lisesinde okuyan toplam öğrenci sayısı 1.470.434’tür. Bu sayı geçen yıl 1 milyon 306 bin 994 iken 4+4+4 düzenlemesi öncesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında ise 940.268’di.

TAŞIMALI EĞİTİMDE ARTIŞ

6287 Sayılı Yasa hazırlanırken ileri sürülen en önemli gerekçelerden biri de kesintisiz 8 yıllık eğitim nedeniyle kırsal kesimde pek çok köy okulunun işlevsiz kaldığı, fiziki şartların yetersiz olduğu, yatılı bölge okullarına ya da taşımalı eğitim merkezi olan okullara öğrencilerin taşınması için tahsis edilen servislerin uzun mesafeleri kat ettiği ve öğrencilerin bu yolculukta çektiği eziyetler olarak ileri sürülmüştü.

Ayrıca kırsal bölgelerdeki ailelerin küçük kızlarını bu şartlardaki taşımalı eğitime vermeleri konusunda ciddi şikâyetleri olduğunu ve bu uygulamanın okullaşma, özellikle de kız çocuklarının eğitimi adına sorunlara kaynaklık ettiği ifade edilmişti. Oysa 2014-2015 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim artarak devam etmiştir.

2012-2013 eğitim öğretim yılında taşınan öğrenci sayısı 801.708 iken, 2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam 23.880 okul, 10.551 merkez okula taşınırken taşınan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı 825.090’a çıkmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise 27.921 okul, 10.748 merkez okula taşınmaktadır. (Ankara, ZETE)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ