Bakan’dan vatandaşlara müjde !

  • 10 Aralık 2014
  • 237 kez görüntülendi.
Bakan’dan vatandaşlara müjde !

Sağlık Bakanlığının aile hekimliğinde nöbet hizmetiyle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığının aile hekimliğinde nöbet hizmetiyle ilgili düzenlemesine göre, bu birimlerde görev yapan hekim ve sağlık personeli, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ya da hastanelerde ve 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet tutacak.

 Aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezinde nöbet hizmeti cumartesi günleri 08.00-16.00 veya 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek, esnek  mesai uygulaması bu kapsamda değerlendirilmeyecek. 
 
1 Ocak 2015’te yürürlüğe girecek, aile hekimliğinde nöbet hizmetiyle  ilgili genelge yayımlayan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, aile hekimi ve aile  sağlığı elemanlarının, aile sağlığı merkezleri (ASM), toplum sağlığı merkezleri  (TSM) ve bağlı birimlerinde ya da ihtiyaç ve/veya gönüllülük halinde hastanelerde  ve 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet hizmeti vereceklerini anımsattı. 
 
Müezzinoğlu’nun yayımladığı genelgeye göre, aile hekimliği çalışanları  tarafından verilecek nöbet hizmetlerine ilişkin listelerin hazırlanması, iş ve  işlemlerin takibi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması halk  sağlığı müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. 
 
YILLIK İZİN DİKKATE ALINACAK
 
Planlama, ulaşım imkanları ve süresi, defin ve adli tabiplik gibi  diğer nöbet görevleri ile yıllık izin ve hastalık izinleri dikkate alınarak  yapılacak. 
 
 ASM ve/veya TSM ve bağlı birimlerindeki nöbet hizmetleriyle ilgili  planlama cumartesi günleri için 08.00-16.00 veya 09.00-17.00 saatleri arasında 8  saat olacak şekilde yapılacak. Esnek mesai uygulaması bu kapsamda  değerlendirilmeyecek. 
 
 Planlama, ilin şartlarına göre personelin kendi çalıştığı ASM için  yapılabileceği gibi hizmet ihtiyacı ve süreklilik gözetilerek TSM ve bağlı  birimleri için de yapılabilecek. 
 
 Hazırlanacak listelerde, görevli personelin isimleri, ASM/TSM ve bağlı  birimlerinin isimleri ve adresleri yer alacak. 
 
  Bu listeler vatandaşların görebileceği şekilde, ilçe içindeki ASM ve  TSM’lere asılacak, ayrıca açık olacak merkezlere ulaşılabilecek internet  adresleri hastanelerde vatandaşların görebilecekleri şekilde duyurulacak, ile ait  tüm listeler ise Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatının internet  sayfalarında da ilan edilecek. 
 
Halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için birbirine  yakın aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu hizmet bölgeleri oluşturulacak, bu  hizmet bölgelerindeki merkezler ay içerisinde farklı hafta sonlarında açık  kalacak. Böylece nöbet hizmetlerinde mümkün olduğunca süreklilik sağlanacak. 
 
 Hizmet ihtiyacı ve bölgenin özel koşullarının dikkate alınması  kaydıyla tek birimli ASM’lerde ve ceza infaz kurumlarında bulunan ASM’lerde  çalışan aile hekimliği çalışanları, kendi ASM’leri veya TSM ya da bağlı  birimlerinde hizmet verebilecek. 
 
 Ücretler döner sermayeden 
 
 Elektronik kayıt işlemleri, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve/veya  Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 
 
  Listedeki aile hekimliği çalışanının hastalık izni nedeniyle görevini  yerine getirememesi durumunda, halk sağlığı müdürlüğü gerekli tedbirleri alacak. 
 
ASM ve TSM’lerde tutulacak nöbet karşılığında ücretler, halk sağlığı  müdürlüğünün döner sermayesinden ödenecek. 
 
Hastanede ve acillerde nöbet 
 
Genelgede, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, yataklı tedavi  kurumları ve 112 acil sağlık hizmetlerinde, mesai saatleri dışında aylık asgari 8  saat nöbet görevi verilebilmesine yönelik şartlar da yer aldı. 
 
Buna göre, yataklı tedavi kurumlarında nöbet görevi verilebilmesi  için, kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerine bağlı tüm sağlık  kurumlarında görev yapan hekim ve yardımcı sağlık personelinin, personel dağılım  cetveline (PDC) göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personel  sayısının yüzde 80’in altında olması ve aynı zamanda nöbet tutulacak sağlık  kuruluşunun  PDC’ye göre bu unvanlardaki personel doluluk oranının ve fiilen  çalışan sayısının yüzde 60’ın altında olması gerekecek. 
 
  İldeki 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet görevi verilebilmesi için  ise, il sağlık müdürlüklerine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim  veya yardımcı sağlık personelinin PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu  unvanlarda çalışan personel sayısının yüzde 80’in altında olması ve aynı zamanda  nöbet tutulacak sağlık kuruluşunun PDC’ye göre bu unvanlardaki personel doluluk  oranının ve fiilen çalışan sayısının yüzde 60’ın  bulunması koşulu aranacak. 
 
 Nöbet havuzu 
 
Aile hekimlerinin aylık 8 saat nöbet tutmalarına, nöbet tutulacak  sağlık kurumundaki hekimlerin aylık mesailerinin üzerine 24 saat daha hizmet  vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda, nöbet tutulacak  hastanede görev yapan hekimlerle aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112  acil sağlık hizmetleri, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve kamu  hastaneleri birliği genel sekreterliğinde görev yapan hekimler dahil edilerek  nöbet havuzu oluşturulacak, nöbetler bu havuzdan sırayla tutulacak. 
 
 Aynı düzenleme yardımcı sağlık personeli için de geçerli olacak. 
 
Nöbet tutan personelin yemek, yer, malzeme ihtiyaçları, nöbetin  tutulduğu sağlık kurumunca karşılanacak, ulaşım konusunda gerekli kolaylık  sağlanacak, nöbet ücretleri de yine aynı kurumca ödenecek. 
 
Her ayın en geç 20’sine kadar asil ve yedek listeler hazırlanarak halk  sağlığı müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği genel  sekreterliği internet sitesinden ilan edilecek. 
 
 ASM’lerde tutulacak nöbetler için hazırlanacak yedek listelerin aynı  ASM’de çalışan personelden oluşmasına dikkat edilecek.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ