Bu kabaktan bal gibi şifa akıyor

  • 10 Aralık 2014
  • 216 kez görüntülendi.
Bu kabaktan bal gibi şifa akıyor

Balkabağı lif içeriği yüksek, zayıflama diyetlerinin baş tacı, uzun süre tokluk sağlıyor.

Bal­ka­ba­ğı kış ay­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez mey­ve­le­rin­den. Fay­da­la­rı say say bit­mi­yor. İçe­ri­ğin­de ni­şas­ta, şe­ker, yağ, çin­ko, mag­nez­yum, be­ta karoten, A,B ve C vi­ta­min­le­ri, ami­no­asit­ler ve al­ko­lo­id­ler bu­lu­nan bu si­hir­li mey­ve­nin çe­kir­de­ğin­de bu­lu­nan A ve E vi­ta­min­le­ri göz sağ­lı­ğın­da et­ki­li.

İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si­’n­den, Fi­to­te­ra­pi Uz­ma­nı Ece Gü­nay Ak­kuş “Bir su bar­da­ğı piş­miş bal­ka­ba­ğın­da 11,7 mg, bir su barda­ğı piş­miş ha­vuç­ta ise 6,6 mg al­fa ka­ro­ten bu­lu­nu­r” de­di.  Ak­kuş, de­mir, po­tas­yum, kal­si­yum, fos­for zen­gi­ni olan bal­ka­ba­ğı­nın şi­fa­lı dünya­sı­nı an­lat­tı­…

KEMİK GELİŞİMİ VE KANSIZLIKTA ETKİLİ

Bal­ka­ba­ğın­da bu­lu­nan be­ta ka­ro­ten sa­ye­sin­de kalp has­ta­lık­la­rın­da ve hi­per­li­pi­de­mi va­ka­la­rın­da kö­tü ko­les­te­ro­lün düş­me­si­ne yar­dım­cı olur. An­ti­ok­si­dan özel­li­ği sa­ye­sin­de kan­se­re kar­şı vü­cu­dun di­renç­li ol­ma­sı­nı sağ­lar. Vü­cu­du mik­rop­lar­dan ko­rur, ba­ğı­şık­lı­ğın güç­len­me­sin­de ol­duk­ça et­ki­li­dir.

Bal­ka­ba­ğı de­mir, po­tas­yum, kal­si­yum, fos­for gi­bi önem­li mi­na­rel­le­ri de içe­ri­ğin­de ba­rın­dı­rır. Bu sa­ye­de sağ­lık­lı ke­mik ge­liş­me­si ve kan­sız­lı­ğa kar­şı da önem­li rol oy­nar.

DERİ VE SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

İçe­ri­ğin­de bu­lu­nan A vi­ta­mi­ni sa­ye­sin­de de­ri ve hüc­re ya­pı­sı­nın ye­ni­len­me­sin­de et­ki­li­dir. Bal­ka­ba­ğı­nın içe­ri­ğin­de bu­lu­nan çin­ko sa­ye­sin­de saç­la­rın güç­len­me­si­ni ve dö­kül­me­si­ni ön­ler.

PROSTAT PROBLEMİNİN BAŞ DÜŞMANI

Bal­ka­ba­ğı­nın çe­kir­de­ğin­den el­de edi­len ka­bak çe­kir­de­ği eks­tre­si pros­tat sağ­lı­ğı için ge­rek­li mi­ne­ral­le­ri içe­ri­ğin­de ba­rın­dır. Er­kek­ler­de sık­lık­la gö­rü­len pros­tat prob­lem­le­rin­de, pros­tat bü­yü­me­si­ni en­gel­le­mek için kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca id­rar akı­şı­nı ar­tı­rı­cı et­ki­si ile me­sa­ne­yi uya­rıp, id­rar yap­ma zor­lu­ğu­nu or­ta­dan kal­dı­rır. İd­rar sök­tü­rü­cü özel­li­ği sa­ye­sin­de vü­cut­tan tok­sin­le­rin atıl­ma­sın­da yar­dım­cı­dır.

GÜZELLİĞİN SIRRI BALKABAĞINDA

Piş­miş bal­ka­ba­ğı­nı pü­re ha­li­ne ge­ti­rip içi­ne bi­raz bal ve bi­raz süt ek­le­ye­rek ma­cun şek­lin­de ya­pıp 15 da­ki­ka yü­zü­nü­ze uy­gu­la­dı­ğı­nız­da içe­ri­ğin­de bu­lu­nan vi­ta­min ve mi­ne­ral sa­ye­sin­de cil­din ye­ni­len­me­si­ne ve nem ka­zan­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

FARKLI DENEYİMLER İÇİN

Balkabağından farklı alternatif tariflerle fayda sağlamak mümkün. Çorbası yapılabilir, hafif pişmiş meyve tatlısı olarak veya pastalarda kullanmak mümkün. Bunun dışında bebek beslenmesinde, lif içeriğini arttırmak, aroma katmak ve zengin vitamin – mineral içeriği sağlamak için bebeklerin sebze ve meyve pürelerine eklenebilir.

PROSTATI ÖNLEYEN ÇAY TARİFİ

45 yaş üstü erkeklerde prostat problemi yaşamamak veya var olan problemin daha ilerlemesini engellemek için alternatif çay tarifi:

Kereviz tohumu ekstresi, Çuha çiçeği, Bal kabağı ekstresi, Kişniş tohumu…

Kaynamış suyun içerisinde 10 dakika bekletip içebilirsiniz…

KANSERLE SAVAŞTA BÜYÜK ROL

Hem Alfa hem de beta karoten miktarı hiçbir sebzede olmadığı kadar balkabağında yüksektir. Karoten içeriği yüksek besinlerle beslenmenin kanserle savaşmada önemli rolü bulunmaktadır. Özellikle mide, prostat ve lenfomalara karşı karotenlerin koruyucu olduğu düşünülmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ