Amaç Kazanımlı Isındırıcı-Hareketli-Dinlendirici Oyun Örnekleri

  • 02 Aralık 2016
  • 32.527 kez görüntülendi.
Amaç Kazanımlı Isındırıcı-Hareketli-Dinlendirici Oyun Örnekleri

YAŞ GRUBU 60-72 AY

 

AMAÇ VE KAZANIMLAR

 

PSİKOMOTOR ALAN

Amaç 1 Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme.

Kazanımlar

1 Sözel yönergelere uygun olarak hareketi yapar.

Amaç 2 El göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme.

Kazanımlar

1 Küçük nesneleri toplar.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

Amaç 2 Duygularını fark edebilme.

Kazanımlar

1 duygularını söyler.

2Duygularının nedenlerini açıklar.

Amaç 6 Başkaları ile ilişkilerini yönetebilme.

Kazanımlar

2 Gurup etkinliklerine kendiliğinden katılır.

3 Grupta sorumluluk almaya istekli olur.

4 Aldığı sorumluluğu yerine getir.

7 Gerektiğinde lideri izler.

8 Gerektiğinde lideri üstlenir.

9 Etkinliklerin süresine uygun yönergeye uyar.

10 Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

DİL ALANI

Amaç 4 kendini sözel olarak ifade edebilme.

Kazanımlar

1 sohbete katılır.

5 Söz almak için sırasını bekler.

BİLİŞSEL ALAN

Amaç 4 Algıladıklarını hatırlayabilme.

Kazanımlar

4 Varlıkların şeklini söyler.

Amaç 10 Geometrik şekilleri tanıyabilme.

Kazanımlar

1 Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.

2 Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Amaç 4 Dinlenme ile ilgili kurallara uyabilme.

Kazanımlar

1 Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe katılır.

Amaç 5 Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme.

Kazanımlar

1 Tehlikeli olan durumları söyler.

3 Herhangi bir tehlike anında yetişkinden yardım ister.

 

 

 

KAVRAMLAR VE KELİMELER=ŞEKİLLER

OYUNDA KULLANILAN MALZEMELER

Fon kartonu, makas, ip, ayakkabı kutusu.

OYUNCU SAYISI=20

OYUNUN OYNANACAGI YER=Sınıf -Salon

 

 

ISINDIRICI OYUNUN ADI=Dünyamız olalım

ISINDIRICI OYUNUN SÜRESİ=10 DK.

OYUNUN KURALI

Şekiller oluşturulurken çocuklar birbirlerinin ellerini bırakmamalılar.

ÖGRENME SÜRECİ

Eğitimci çocukları oyun için hazırlar.

Öncelikle oyunun ismini söyler. Araçlı ve araçsız olduğunu söyler ve kuralları anlatır.

Eğitimci;’Benim söylediklerimi dinleyip, söylediğim şekil gibi olacaksınız’ diye söyler. Gruplar oluşturur.

Önceden, kartonlardan kesip hazırladığı şekilleri duvara asar.

Daha sonra eğitimci;’Dünyamızın bir elips olduğunu biliyorsunuz. Hep beraber bir elips oluşturalım. Bu elipsin içinde birde kare var. Aaaa birde ne göreyim üçgenden bir ayna, bakarken birde dikdörtgen gördüm. Tüm şekiller toplanmış bir araya. Oyun için hazırlanmışlar.’diyerek yönergeler verir.

 

HAREKETLİ OYUNUN ADI=Şekil toplama

HAREKETLİ OYUNUN SÜRESİ=15 DK.

HAREKETLİ OYUNUN KURALLARI

Müzik durduğunda çocuklarında durmaları gerekir.

ÖGRENME SÜRECİ

Etkinlik öncesinde eğitimci çocukların evlerinden ayakkabı kutusu getirmelerini ister.

Kutular getirilmeden önce evde isteğe göre kaplanabilir ya da boyanabilir.

Eğitimci de önceden fon kartonlarından bol miktarda üçgen, kare, daire, dikdörtgen gibi şekiller keser ve yerlere serpiştirir.

Çocukların kutularının üzerine de şekillerden biri yapıştırılır.

Çocukların müzik eşliğinde kutuların üzerinde ki şeklin aynısını yerden toplamaları istenir.

Eğitimci, müzik durduğunda çocuklarında durması gerektiğini belirterek, ellerindeki kutuları yanlarında bulunan bir arkadaşlarıyla değiş tokuş etmelerini ister.

Bu şekilde çocukların birkaç defa farklı şekiller toplamaları sağlanabilir.

Müzik durur ve toplanan şekiller sayılır. En çok toplanan şekil sınıfın panosuna asılır.

Etkinlik bu şekilde devam ettirilir.

 

DİNLENDİRİCİ OYUNUN ADI=Canı sıkılan şekiller

DİNLENDİRİCİ OYUNUN SÜRESİ=5 DK.

DİNLENDİRİCİ OYUNUN KURALLARI

Tekerlemeye çocuklarında katılması gerekir.

ÖGRENME SÜRECİ

Çocukların yarım daire biçiminde oturmaları sağlanır.

Eğitimci çocuklara canları sıkıldığında neler yaptıklarını nasıl hissettiklerini sorar ve sırayla her birinin cevabını alır.

Eğitimci çocuklara şekiller adlı tekerlemeyi söyler. Çocuklarında daha sonra tekerlemeye katılmalarını söyler.

 

ŞEKİLLER

Dairenin yoktur hiç köşesi

Yuvarlanır olur arabanın tekeri

Dikdörtgenin, karenin vardır dört köşesi

Olur dikdörtgen evin kapısı

Karede penceresi

Üçgenin var üç köşesi

Çıkalım çatıya görelim neyin nesi?

 

 

Tekerleme bir iki kez tekrarlanarak devam edilir.

 

 

 

 YAŞ GRUBU : 60-72 AY

         AMAÇ VE KAZANIMLAR

 

Psikomotor alan

Amaç 1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanım 5:Sözel yönergelere uygun olarak koşar

Kazanım 15:Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar

 

Amaç 2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanım 1: Küçük nesneleri toplar

 

Sosyal duygusal alan

Amaç 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanım 2:Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır

Kazanım 4:Aldığı sorumluluğu yerine getirir

Kazanım 5:Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir

Kazanım 8: Gerektiğinde liderliği üstlenir

Kazanım 9:Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar

 

 

Dil alanı

Amaç 4: Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanım 5:Söz almak için sırasını bekler

Kazanım 8: Üstlendiği role uygun konuşur

 

Bilişsel alan

Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanım 1: Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler

 

Amaç 3: Dikkatini toplayabilme

Kazanım 1:Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder

Kazanım 2:Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır

Kazanım 3:Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler

 

Amaç 4: Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanım 1:Olay ya da varlıkları söyler

Kazanım 2:Varlıkların rengini söyler

Kazanım 4:Varlıkların şeklini söyler

Kazanım 5:Varlıkların sayısını söyler

Kazanım 8:Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler

 

Amaç 6: Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Kazanım 2:Varlıkları şekillerine göre gruplar

 

Amaç 9: Nesneleri sayabilme

Kazanım 4:Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar

 

Amaç 10: Geometrik şekilleri tanıyabilme

Kazanım 1: Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler

 

Amaç 13: Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

Kazanım 1:Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur

Kazanım 2:Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler

Kazanım 3:Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar

 

 

 

 

 

           KAVRAMLAR VE KELİMELER

 

Mekan : içinde-dışında ,aynı-farklı

 

Renk :ana renkler (kırmızı-sarı-mavi), ara renkler(yeşil)

 

Şekil :kenar-köşe

 

Geometrik şekiller :daire, üçgen,kare,dikdörtgen

 

Sayı: 1’den 10’a kadar ritmik sayma

 

Oyunda kullanılan malzemeler: kutu, şekil,sayı,renk kartları

 

Oyuncu sayısı:sınıfın tamamının katılması sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

Isındırıcı oyunun adı:EKSİK OLANI BULALIM

 Isındırı oyunun süresi:5 dakika

Oyunun kuralları: sırasını bozmadan ve rolüne sahıp çıkara oyunu devam ettirilmeli ve sırasını beklemelı

Öğrenme süreci:

Öncelikle bu oyunu oynama için öğretmen çocuklara haftanın günlerini ögretmış olması gerekır  ve pekiştirmek amacıylada bu oyun oynanır.

Öğretmen  çocukları 7’serlı gruplara ayırır. Çocuklar öğretmen tarafından haftanın günleri olarak belirlenir. Günler   yan yana dizilir, biri eksik bırakılır. Öğretmen “ haftanın günleri içinde biri yok hangisi yok acaba” diyerek çocuklara sorar. Doğru cevabı  veren çocuk öğretmenın önceden hazırlamış olduğu yıldızı alarak ödüllendirilir. Aynı sekilde sayıların pekiştirilmesi  içinde 1’den 10’a kadar yan yana çocuklar dizilir ,biri eksik bırakılır eksik olan sayıyı bulmaya calıslır, bulan çocuğa ödül verilir. Böylece  pekiştirilmiş olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareketli oyunun adı:TOPLAYALIM KAZANALIM

 

Hareketli oyunun süresi:15-20 dakıka

 

 Oyunun kuralları: sekilleri cok cabuk bulup kutunun içine koymaktır. Yenmeye ve yenılmeye karsı hoşgörülü olunmalıdır.

 

Öğrenme süreci: ögretmen çocukları eşit sekılde 2 gruba ayırır. Her iki grubada ayrı ayrı kutu verir. önceden  hazırlamış olduğu kare, dikdörtgen,daire  ve üçgen şekillerini sınıfa dağınık bi sekildee koyar .öğretmen müziği acar ‘bütün daireleri toplayın ve kutunuza atın ’ der. Müzik   durduğunda  öğretmen  her iki grubu da  ayrı ayrı yanına çağırır hep birlikte her iki grubunda  ne kadar daire topladığı çocuklarla birlikte sayılır hangı grup  cok topladıysa o grup oyunun galibi olur ve ödüllendirilir. Daha sonra hep birlikte ögretmenın yönergesine uygun olarak  sınıf toplanır düzenlenir.

 

 

 

 

 

 

 

Dinlendiri oyunun adı:DOKUN BİL SÖYLE

 

Dinlendirici oyunun süresi:10 dakıka

 

Oyunun kuralları:torbadan çıkan sekil sayı ve renkleri bilemeyenler daireden çıkartılır. Bilenler ise dairede kalıp oyunun galibi olur.

 

Öğrenme süreci:

Öğretmen çocukları daire seklınde yere oturtur “ Tek tek tekerleme üstü kaymak  şekerleme dereye düşme çok soğuk söyle bana çarçabuk -eveleme develeme  deve kuşu kovalama  kovalarsan yaralama şekerleme çikolata tazı tuzu perilerin kızı şamdan şumdan kedi düştü camdan “tekerlemesını söleyerek bir çocuk seçilir. Cocugun gözü bağlanır öğretmen önceden hazırladığı sekıl renk sayı kartlarını bir torbanın içine koyar. (Örnegın sarı renkte bi kare seklı üztünde 3 sayısı var)torbadan bir sekil seçmesi isteni r.sectiği sekli  torbadan çıkarır incelemesi istenir  bilemesse daireden  çıkarılır ,bilirse oyun devam eder daha sonra cocugun gözü açılır ve elindeki sekilin renginin ne olduğu ve üstünde hangi sayı olduğu sorulur bilirse çocuk alkışlanır.

Sekil: kare, üçgen, daire, dıkdörtgen

Renk: ana –ara  renkler(sarı mavı yeşil kırmızı)

Sayı :1’den 10’ a kadar olan sayılar

 

Yaş Grubu:60–72 Ay

AMAÇ KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN

Amaç1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanım4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

7.Belli bir yüksekliğe çıkar.

8.Belli bir yüksekliğe tırmanır

Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanım1.Farklı zeminler üzerinde yürür.

2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.

3.Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

Amaç 2. Duygularını fark edebilme

Kazanım4. Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.

Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme

Kazanım3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.

Amaç 4. Kendi kendini güdeleyebilme

Kazanım1.Kendiliğinden bir işe başlar.

2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanım1.Kendiliğinden iletişimi başlatır.

2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.

3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur.

4.Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.

6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.

7.Gerektiğinde lideri izler.

9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.

 

10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

DİL ALANI

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanım1.Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanım1.Görsel materyalleri inceler.

2.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

4.Görsel materyalleri açıklar.

BİLİŞSEL ALAN

Amaç 3. Dikkatini toplayabilme

 Kazanım1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.

2.Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.

Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Kazanım1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.

3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme

Kazanım1.Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAVRAMLAR VE KELİMELER

 

 

OYUNDA KULLANILAN MALZEMELER: Çocuk sayısı kadar tahta sandalye, oyuncak bebek

OYUNCU SAYISI:

Tüm Sınıf

OYUNUN OYNANDIĞI YER:

Sınıf oyunu

 

 

ISINDIRICI OYUN:

ADI: Sandalyemizi kendimiz yapalım mı?

SÜRESİ:10 dk

KURALLARI: Öğretmenin verdiği yönergelere uymak

ÖĞRENME SÜRECİ: Öğretmen bütün çocuklara bir araya gelmesini sağlar. ‘’Sizinle şimdi ormana sandalyelerimiz yapmak için ağaç bulmaya gideceğiz.’’ der. Daha sonra da şu yönergeyi verir :’’Çocuklar iplerimizi, baltalarımızı ve de çivimizi, çekicimizi alalım. ‘’der. Ve ormana giderken hangi şarkıyı söyleceğiz biliyor musunuz? Çocuklar ‘’baltalar elimizde ‘’şarkısını söyleterek hayali olarak ormana gitmelerini sağlar.  Ve sınıfın içinde dolanmaya başlarlar: ‘’Çocuklar bakın ileride bir tane orman var’’der. ‘’ama ormana ulaşabilmek için önümüzde yokuş bir yol var ilk önce onu çıkmamız lazım.’’çoçuklar ormana geldik bakın yatmış ağaçlar var sandalyemizi onlardan yapacağız.’’ der ve ağacımızı testereyle keselim ağaç parçalarını üst üste koyarak çivileri çakalım ve kendimize sandalye yapıp, alıp okulumuza gidelim’’ der. Ve oyunu bitirir.

 

 

 

HAREKETLİ OYUN:

ADI: Sandalyelerle Dans

SÜRESİ:20 dk

KURALLARI: Öğretmenin yönergelerine uymak.

ÖĞRENME SÜRECİ: Her çocuğa ait sandalyeler 1 metre arayla dizilir. Çocuklar sandalyenin başına geçerler. Öğretmen komut verir. Sandalyenin, arkasında, önünde, altında, sağında, solunda der ve çocukların uygulamasını sağlar. Ve hızlandırılarak çocukların dikkatlerini dağıtarak şaşıranların oyundan çıkması sağlanır. Ve oyun biter.

 

 

DİNLENDİRİCİ OYUN:

ADI: Ayşeciğin sandalye keyfi

SÜRESİ:10 dk

KURALLARI: Öğretmenin yönergelerine uymak

ÖĞRENME SÜRECİ.  Evet, çocuklar şimdi sandalyeleri kaldırıp yerimize geçiyoruz. Sizi birisi ile tanıştıracağım. O, sene başından beri bizim sınıfta, ama kimse onunla oynamıyor. Onun için onun canı çok sıkılıyor. Her gün görüyorsunuz ama hiç kimse konuşmuyor bile onunla, Ayşecik küçük oyuncak bir bebek, az önce sizi oyunu oynarken gördü ve aynı oyunu oynamak istiyor. Bir sandalye alınır ve çocukların karşısına koyulur. İlk önce öğretmen Ayşeciği sandalyenin belli yerlerine koyarak. Ayşeciğin nerede olduğunu sorar. Altına üstüne yanına arkasına vs. bütün çocuklar hep birlikte cevap verirler sonra Ayşecik çocuklara verilir ve bu defa tersi yapılır. Öğretmen komut verir çocuklar koyar. Altında üstünde gibi… Ve oyun bitirilir.

 

OYUN PLANI

YAŞ:60/72 AYLAR

 

–ISINDIRICI OYUN–

 

KAVRAMLAR ve KELİMELER: Sağ-sol, ön-arka

 

PSİKOMOTOR ALAN

AMAÇ 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

KAZANIMLAR

1.Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

AMAÇ 5.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

KAZANIMLAR

6.Çift ayakla ileri / geri sıçrar.

 

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN:

AMAÇ 6.Başkalarıyla İlişkilerini Yöneltebilme

KAZANIMLAR:

7.Gerektiğinde lideri izler.

10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

 

 

 

ISINDIRICI OYUNU ADI: Yapalım-Eğlenelim

OYUNCU SAYISI:25

OYUNUN YERİ: SINIF/SALON

OYUNDA KULLANILAN MALZEMELER: Yok

OYUNUN SÜRESİ:5 dakika

 

 

 

ÖĞRENME SÜRECİ: Çocuklar yarım ay şeklinde dururlar. Öğretmen çocuklara yönergeler vererek hareketleri yapmaları istenir.

 

Ben dedim sağa, siz dediniz sola (1 adım atılır.)

Önce sağa sonra sola

Bir de baktık ki öne arkaya

1 adım öne 2 adım arkaya

Haydi, eller bellere

Öne arkaya,  sağa sola (çift ayakla zıplama hareketi yapılır.)

 

(Eğer çocuklar oyunu tekrar oynamak isterlerse oyunun süresi uzatılabilir.)

 

OYUNUN KURALLARI: Oyunda söylenilen hareketlere uyulması

 

 

–HAREKETLİ OYUN–

 

KAVRAM ve KELİMELER: 1’den 5’e kadar sayılar

 

PSİKOMOTOR ALAN:

AMAÇ 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

KAZANIMLAR:5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

 

SOSYAL/DUYGUSAL ALAN:

AMAÇ 4.Kendi kendini güdüleyebilme

KAZANIMLAR

2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

 

AMAÇ 6.Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

KAZANIMLAR

9.Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.

10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

AMAÇ 11.Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

KAZANIMLAR

1.Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder.

 

BİLİŞSEL ALAN:

AMAÇ:3 Dikkatini toplayabilme

KAZANIMLAR:

1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder.

  1. Dikkatini nesne durum ya da olay üzerinde yoğunlaştırır.

AMAÇ 12.Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

KAZANIMLAR

2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.

 

 

HAREKETLİ OYUNUN ADI: Sayını Bul

OYUNCU SAYISI:25

OYUNUN YERİ: SINIF/SALON

OYUNDA KULLANILAN MALZEMELER: sele, tebeşir

OYUNUN SÜRESİ:15 dakika

ÖĞRENME SÜRECİ: Öğretmen tebeşirle daireler çizer. Bu dairenin içine 1’den 5’e kadar sayılar yazar. Küçük kâğıtların içine de aynı sakilde 1’den 5’e kadar sayılar yazar. Bu kâğıtlar katlanarak selenin içine konulur. Müzik başladığında çocuklar dans ederler müzik kapatılınca seleden kâğıt seçerler, elindeki rakamla aynı olan daireye girmeye çalışırlar. (daireye en fazla 4 sonra 3,2 seklinde çocuklar azaltılarak girer.) Açıkta kalan oyunu kaybeder. Oyun diğer çocuklarla devam edilir. Birinci olan çocuk ödüllendirilir.

 

 

OYUNUN KURALLARI: Daireye giremeyen yada geç kalan çocuk oyunu kaybeder.

 

 

—DİNLENDİRİCİ OYUN-

 

KAVRAMLAR ve KELİMELER: Daire, kare, dikdörtgen, üçgen, yıldız, çiçek

 

SOSYAL DUYGUSAL ALAN:

AMAÇ:4 Kendi kendini ğüdüleyebilme

KAZANIMLAR:

2.başladığı işi bitirme çabası gösterir.

AMAÇ:6 Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

KAZANIMLAR:

10.Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

 

DİL ALANI

AMAÇ 8. Görsel materyalleri okuyabilme

KAZANIM

  1. Görsel materyalleri inceler.

 

BİLİŞSEL ALAN:

AMAÇ 3.Dikkatini toplayabilme

KAZANIMLAR

  1. Dikkatini nesne durum ya da olay üzerinde yoğunlaştırır.

AMAÇ 4.Algıladıklarını hatırlayabilme

KAZANIMLAR

1.Olay ya da varlıkları söyler.

4.Varlıkların şekillerini söyler.

 

 

AMAÇ 5.Varlıkların çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme

KAZANIMLAR

3.Varlıkların şekillerine göre eşleştirir.

6.Varlıkların dokunsal özelliklerine göre eşleştirir.

 

 

DİNLENDİRİCİ OYUNUN ADI: Eşini Bul

OYUNCU SAYISI:25

OYUNUN YERİ: SINIF/SALON

OYUNDA KULLANILAN MALZEMELER: karton

OYUNUN SÜRESİ: 10dakika

ÖĞRENME SÜRECİ: Çocuklar yarım ay şeklinde minderlere oturur. Öğretmen kartonlara her şekilden 2 tane olmak üzere (dikdörtgen, kare, üçgen, daire, çiçek, yıldız.) çizer sınıfa dağınık olarak koyar. Sınıftan bir çocuk seçilir, kartları inceler daha sonra gözleri bir örtü ile bağlanır. Çocuk eli ile dokunarak şekilleri birbiri ile eşleştirmeye çalışır. Hepsini doğru şekilde eşleştirirse ödüllendirilir.

 

OYUNUN KURALLARI: Şekillerin hepsini doğru şekilde eşleştirebilmeli.

 

 

(Eğer çocuklar oyunu tekrar oynamak isterlerse oyun süreleri uzatılabilir.)

 

YAŞ GRUBU:60-72 AY

AMAÇ VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN

Amaç1:bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanım5:Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

6:Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

7:Belli bir yüksekliğe çıkar.

10:Belli bir yükseklikten atlar.

12:Pedal çevirme hareketi yapılır.

13:Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareket yapar.

SOSYAL DUYGUSAL ALAN

Amaç4:Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanım2:Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

Amaç2:Duygularını fark edebilme

Kazanım4:Duyguları  müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.

Amaç6:Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanım5:Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.

8:Gerektiğinde liderliği üstlenir.

10:Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

DİL ALANI

Amaç1:Sesleri ayırt edebilme

Kazanım1:Sesin kaynağını söyler.

3:Sesin özelliğini söyler.

 

Amaç4:Sözel olarak ifade edebilme

Kazanım5:Söz almak için sırasını bekler.

7:Duygu düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.

Amaç5:Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

Kazanım1:Dinlediklerini başkalarına anlatır.

4:Dinlediklerini özetler.

BİLİŞSEL ALAN

Amaç4:Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanım1:Olay ya da varlıkları söyler.

5:Varlıkların sayısını söyler.

Amaç16:Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme

Kazanım1:Bir olayın olası nedenlerini söyler.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Amaç2:Giysilerini giyme ve çıkarabilme

Kazanım1:Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceğini seçer.

Amaç4:Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme

KAVRAMLAR VE KELİMELER (kırmızı, az-çok)

OYUNDA KULLANILAN MALZEMELER: Kırmızı mendil, atlama tahtası, tabure, teyp, minder

OYUNUN SAYISI:20

OYUNUN YERİ: AÇIK HAVA VE SALON, SINIF

 

 

 

1.ISINDIRICI OYUNUN ADI: Büyünce ne olmak istiyorsun?

OYUNUN SÜRESİ:5-10 dk

ÖĞRENME SÜRECİ: Öğretmen oyuna başlamadan önce farklı rollere sahip insanların olduğunu söyler ve örnek verir. Öğretmen, polis, itfaiyeci, veteriner, doktor…  Daha sonra çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsun? Diye sorulur. Oyun konuşmadan oynanır. Taklit yoluyla hangi mesleğin sahibi olmak istediğini canlandırır. İsterse araç gereç kullanabilir. Diğer öğrenciler söz alarak tahminde bulunurlar. Böylece tüm çocuklar istedikleri mesleği canlandırırlar. Oyun böyle devam eder.

OYUNUN KURALLARI: Her öğrenci sırasını beklemeli, parmak kaldırıp söz almalı ve tahminini söylemelidir. Başka arkadaşlarına müdahale etmemelidir. Oyuncu konuşmadan hareketleriyle ve bedeniyle ne olmak istediğini anlatmalıdır.

2.HAREKETLİ OYUNUN ADI: KIRMIZI MENDİL

OYUNUN SÜRESİ: 30dk

ÖĞRENME SÜRECİ: Öğretmen oyun için çocukları bahçeye çıkaracağında havanın durumuna göre çocuklara giyinmelerini söyler. Sınıf iki gruba ayrılır ve sıra olurlar. Bu oyun engelleri aşarak oynanan bir oyundur. Bir öğrenci seçilir görevi iki elinde kırmızı mendille belirlenen hedefte bekler. Öğretmen başla komutunu verdiğinde oyun başlar ilk olarak bir buçuk metre uzunluğunda yere çizgi çizilir bu çizgi üzerinde tek ayakla sıçrayarak diğer engele gider. Bu engelde ise atlama tahtasının üstüne çıkar ve atlar. Bir sonraki aşamayı yerde sürünerek gider sonra ayağa kalkar. Sonraki aşama ise taburedir, bir kez koşarak etrafında döner, hedefteki mendili alır koşarak sonraki yarışmacının eline vurur sırayı ona verir oyun böyle devam eder oyunun sonunda hangi grup az hangi grup çok mendil topladığı belirlenir, mendiller sayılır, en çok mendili toplayan grup kazanır ve bu grup alkışlanır.

OYUNUN KURALLARI: İki grup rakiptir, engelleri kurallara uygun şekilde aşmaya çalışılır, mendil mutlaka alınmalıdır, diğer yarışmacıya sıra vermek için eline vurulur.

DİNLENDİRİCİ OYUNUN ADI: Rüyanda ne gördün?

OYUNUN SÜRESİ: 10 dk

ÖĞRENME SÜRECİ: Bütün çocuklar bir arkadaşıyla eşleştirilir. Ayakları birbirine değecek şekilde karşılıklı sırtüstü minderlere uzanırlar. Öğretmen gözlerinizi kapatın haydi ormana gidelim der. Daha sonra teyp yardımıyla doğa sesleri örneğin kuş sesi, rüzgar, gök gürültüsü, yağmur, çeşitli hayvan sesleri vb. sesleri dinletir. Oyuna ilk olarak eşleştiği çocukla ayalarını birleştirip pedal çevirme hareketi yaparlar. Yani ormana bisikletle giderler. Öğretmen teypten doğa seslerini dinlettikten sonra istekli çocuklara sorar “rüyanda ne gördün? “ çocuk anlatır. Diğer çocuklara da söz hakkı verilir. Oyun böyle devam eder.

OYUNUN KRALLARI: Çocuklar söz almak için parmak kaldırır, oyun esnasında kimse konuşmamalı, sadece teypten çıkan doğa sesleri dinlenmeli, söz hakkı verileceğinde sırasını beklemelidir.

 

 

OYUN PLANI

 

YAŞ GRUBU:60-72 Ay

 

AMAÇ VE KAZANIMLAR

 

PSİKOMOTOR ALAN

 

Amaç 1:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar 1:Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

5:Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

6:Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

Amaç 2:El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar 14:Malzemeler istenilen nitelikte yapıştırır.

 

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

 

Amaç 4:Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanımlar 2:Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

Amaç 6:Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanımlar 2:Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.

3:Grupta sorumluluk almaya istekli olur.

4:Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

7:Gerektiğinde lideri izler.

9:Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.

10:Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

 

DİL ALANI

 

Amaç 4:Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar 1:Dinlerken/konuşurken göz teması kurar.

2:Sohbete katılır.

4:Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.

Amaç 6:Sözcük dağarcığını geliştirebilme

Kazanımlar 6:Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.

 

BİLİŞSEL ALAN

 

Amaç 2:Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözleyebilme

Kazanımlar 2:Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Amaç 3:Dikkatini toplayabilme

Kazanımlar 1:Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder.

2:Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır.

Kazanımlar 3:Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler.

Amaç 4:Algıladıklarını hatırlayabilme

Kazanımlar 2:Varlıkların rengini söyler.

3:Varlıkların yerini söyler.

4:Varlıkların şeklini söyler.

Amaç 5:Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirme

Kazanımlar 2:Varlıkları renklerine göre eşleştirir.

3:Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.

4:Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir.

5:Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir.

Amaç 7:Nesne, durum olay ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Kazanımlar 4:Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.

Amaç 10:Geometrik şekilleri tanıyabilme

Kazanımlar 1:Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.

2:Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.

Amaç 12:Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Kazanımlar 1:Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

2:Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.

3:Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

 

Amaç 1:Temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanımlar 5:Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.

Amaç 4:Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme

Kazanımlar 1:Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe katılır.

 

Kavramlar ve Kelimeler: Renk kavramı, şekil kavramı, zıt kavramlar.

 

Oyunda Kullanılan Malzemeler: Renkli fon kartonları, yapıştırıcı, cırt bantlar, bez torbalar, mukavva, beyaz A4 kâğıtları, çeşitli rengi tek renk olan resimler ve zıt kavram içeren resimler.

 

Oyuncu Sayısı: Sınıftaki toplam kaç öğrenci varsa hepsi.

 

Oyunun Yeri: Salon ve sınıfta.

 

ISINDIRICI OYUN

 

Isındırıcı Oyunun Adı: Rengini Ve Şeklini Bul Oyunu

 

Isındırıcı Oyunun Süresi: 10 dakika

 

Oyunun Kuralları: Öğretmenin söylediği renk ve şekle dikkat etmeleri, sürünme hareketi yapmaları, sırasını beklemeleri gerekir.

 

Öğrenme Süreci: Öğretmen öncelikle çocukları iki gruba ayırır. Bu gruplara çocukların kendi istedikleri grup isimleri konulur. Öğretmen iki grup için renkli fon kartonlardan büyük geometrik şekiller çizer ve keser. İki gruba da aynı şekilde, renkte ve sayıda olacak şekilde hazırlar. Çocuklar kendi gruplarının arkasına oturarak tek sıra halinde dururlar. Gruplar arasında biraz boşluk olmaları istenir. Öğretmen iki grubun karşısına ve 2 metre uzağına kestiği şekilleri yayarak koyar. Çocuklara oyunun kurallarını anlatır. Uzaktaki kartonları, öğretmenin söylediği şekil ve rengi bulup (örneğin ‘sarı üçgen’)almaları, alabilmek için sürünerek kartonlara ulaşmalarını, aldıkları kartonu tekrar sürünerek sıradaki arkadaşına getirmeleri gerekir. İlk önce kartonu doğru bulup ve arkadaşından önce getiren çocuk alkışlanır. Arkadaşının getirdiği kartonu alan çocuklar sürünerek yerine koyup tekrar aynı şekilde geri gelirler. Aynı şekilde burada da en hızlı olan çocuk alkışlanır. Görevini yapan çocuklar grubunun arkasına geçerler. Sonra öğretmen başka şekil ve renk

söyleyerek oyunu devam ettirir. Bütün çocuklar oynadıktan sonra öğretmen kartonları alarak çocuklarla beraber, kartonların rengini ve hangi geometrik şekil olduğunu söylerler.

 

HAREKETLİ OYUN

 

Hareketli Oyunun Adı: Koş-Yapıştır Oyunu

 

Hareketli Oyunun Süresi: 15 dakika

 

Oyunun Kuralları: Hangi resim gelirse onun rengini, duvardaki renk karesinden rengini bulup üzerine yapıştırmaları ve arkadaşından hızlı olmaları gerekir. Her grup kendi torbasını ve renk karesini kullanacaktır. Koşma hareketi ile oynanır.

 

Öğrenme Süreci: Öğretmen kenarları onar santimlik kare şeklinde renkli fon kartonlarından keser. Kestiği kartonları orta boy mukavvaya aralarında boşluk olmayacak şekilde yapıştırır. Bu renklerin üzerine veya köşelerine saf renkte ya da beyaz renkte cırt bantlardan küçük keserek yapıştırır. Çocuklar iki gruba ayrılır. Yapılan mukavva iki grup içinde hazırlanır. Sonra iki bez torbasına, küçük kare olarak kesilmiş mukavva kartlarının üzerine yapıştırılan, renkleri içeren giysi, eşya, meyve vb. resimli kartlar hazırlanarak torbalara konulur. Bu resimler yeşil şapka, kırmızı kiraz, sarı ayakkabı gibi tek resimlerden oluşmaktadır ve bu kartların arkasına da cırt bantlar yapıştırılır. İki grup içinde aynı resimler ve renkler olmalıdır. Çocuklar gruplarının arkasına ayakta tek sıra halinde durur. Yapılan mukavva renkleri çocukların 2 m uzağında, duvara uzanabilecekleri yükseklikte yapıştırılır. İlk sıradaki çocukların ellerine torbaları verilir. Öğretmen çocuklara ‘başla’ dediğinde çocuklar torbalara bakmadan bir kart seçerler, torbayı arkadaşına verir ve karttaki resme bakarak hangi renkte resim ise duvarda olan renk mukavvasına koşarak yapıştırmaları istenir. Burada hızlı olan, şaşırmayan çocuklar alkışlanır. Yapıştıran çocuklar geri dönerek sırasının arkasına geçer. Geç kalan ya da şaşıran çocuk hakkını kaybeder. Her çocuk kendi grubunun torbasını ve renk mukavvasını kullanacaktır. İkinci sıradaki çocuklar tekrar öğretmen ‘başla’ demesiyle devam ederler. Oyun bitikten sonra en hızlı olan ve şaşırmayan grup alkışlanır.

 

DİNLENDİRİCİ OYUN

 

Dinlendirici Oyunun Adı: Yana Kay Oyunu

 

Dinlendirici Oyunun Süresi: 5 dakika

 

Oyunun Kuralları: Kimse ayağa kalkmayacak. Yanındaki arkadaşının resmi öğretmenin resmine uymuyorsa, uyan çocuk arkadaşının önüne oturacak. Önünde bir kişi oturan çocuk resmi uysa bile asla yana kaymayacak. Oyunda bitiş noktasına gelen çocuk kazanacak.

 

Öğrenme Süreci: Çocukların daire şeklinde oturmaları istenir. Çocuklardan biri başlangıç noktası olarak belirlenir. Öğretmen ortaya bir deste katlanmış, içinde zıt kavram ile ilgili resimler yapıştırılmış olan kâğıtları koyar. Bir resimden bir tane değil birkaç tane olmalıdır. Çocuklardan sırayla iki tane almalarını ister. Kâğıdı alan çocuk yerine oturur. Öğretmen bu deste kâğıtların aynısından kendisine hazırlar. Öğretmen kendi destesinden bir kâğıt çeker ve açar. Çocuklara gösterir. Örneğin resim ‘boş bir bardak’ olsun. Hangi çocuğun ya da çocukların elindeki resim boş bardağın zıttı dolu bir bardaksa o çocuk veya çocuklar resmini göstererek ‘dolu bardak’ derler ve bu çocuğun ya da çocukların saat yönünde bir yana kaymalarını ister. Ancak yanda oturan çocuğun kâğıdı uymuyorsa yerinde kalır ve uyan çocuk onun önüne oturur. Bir sonraki kâğıt açıldıktan sonra önde oturanın kâğıdındaki resim tutmuyorsa yerinde kalır. Yan tarafındaki çocuğun kâğıdı tutuyorsa bu çocuk üçüncü kişi olarak öne oturabilir. Ancak arkada oturan çocuğun kâğıdı tutuyor olsa bile önünde bir kişi olduğu için yana kayamaz. Oyun bu şekilde öğretmenin gösterdiği resimlerin zıt kavramlarını bularak ve bitiş noktasına ulaşan çocuğa kadar devam eder. Bitiş noktasına ulaşan çocuksa oyunu kazanmış olur. Oyun sonunda resimlere bakılarak zıt kavramlar söylenir. Bu oyun zıt kavramları pekiştirmek amacında da oynanabilir.

 

 

 

Beğendiğiniz içerikleri istediğiniz anda aşağıdaki butonları kullanarak paylaşabilirsiniz!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ