"bağışıklık" ile Etiketlenen Konular

17 Kasım 2014 - 0 yorum
Hepimizin balık yağıyla ilgili kötü anısı vardır. Balık yağı denince ‘ıyyyy’ diye bir ses çıkaranımız çoktur! Ama balık yağındaki Omega-3, özellikle bebekler için hayati öneme sahip. Sözcü'de yer alan habere göre sağlığımız için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Bunlardan en önemlilerinin başında...
31 Ekim 2014 - 0 yorum
Ha­va­lar bir an­da so­ğu­ma­ya, has­ta­lık­lar sı­ra­sıy­la ka­pı­mı­zı çal­ma­ya baş­la­dı. Has­ta­lık­lar­dan biz­den çok ço­cuk­la­rı­mız et­ki­len­me­ye; vi­ta­min­ler, bit­ki çay­la­rı tek­rar ha­ya­tı­mı­za gir­me­ye baş­la­dı. Bugün'den Serda Kıvılcım'ın haberine göre “Böy­le bir dö­nem­de ço­cu­ğu­nu­zun ba­ğı­şık­lı­ğı­nı ar­tır­mak için dik­kat et­me­niz ve yap­ma­nız ge­re­ken 5 te­mel nok­ta­”...