Posts Tagged ‘okul öncesi animasyon’

ANİMASYON AKTİVİTELERİNE KATILAN ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMLERİNDE MEYDANA GELEN POZİTİF DAVRANIŞLAR

Öğrt. Görv. Şebnem TELCİ, Öğrnc. İ. Burak SEZGİN


ÖZET

Modern dünyada yaşamını sürdüren genç nesil iletişim açısından farklılık yaşamaktadır. Teknolojiyi odak alan gençler, gerçek hayatın dışına çıkmaktadırlar. Bu olgu, sosyalleşmelerinde olumsuz yönde etkilemektedir. Teknoloji, amaç değil araçtır. Sosyal aktivitelerin ise ayrıştırıcı özelliği bulunmaktadır.

Bu çalışmada çocukların katıldıkları animasyon etkinliklerinin onlara sağladığı kazanımlar sayesinde çevresiyle iletişim kurarak, sosyal bir insan olma yolunda pozitif yönde ilerlediği göz önüne getirilmek istenmiştir.

Bu çalışmada litaretür taraması ve görüşme yöntemiyle bulgular saptanmıştır. Görüşme yöntemi ise 2 ailelerle birebir olarak yapılmıştır. Litaretür taramasında elde edilen bulgular tablo şeklinde ekte belirtilmiştir.

Sonuç olarak yeni neslin önemli bir sorunu olan sosyal olamama olgusunu ortadan kaldırmakta çocuk animasyonlarının büyük pay sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. Gençlerde katıldıkları animasyon etkinlikleri sayesinde gelişen öz güven ve yardımlaşma duygusu onları istemeden de olsa toplumun bir parçası haline getirmekte ve onları çocuk çağlarında toplumla bütünleşen bireyler haline getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Animasyon, Sosyalleşme, Gelişim, Toplum, Teknoloji

Read the rest of this entry »